יום הטיסנאות בגלשונים 01/04/2009

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 80 ירושלים יערה שטרנבך 1

35 תל אביב תום ארבל 2

15 בת ים נטשה קזנסקי 3

הטבלה נערכה ב - 16/04/2009