תחרות ארצית F5J 23/05/2009

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10773 רעננה ישראל אופק, אבי הימאן, בעז ברנע 1

הטבלה נערכה ב - 02/07/2009