תחרות ארצית F5J 23/05/2009

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 4000 רעננה ישראל אופק 1

0.8000 3538 חדרה חובב מוסרי 2

0.6000 3410 רעננה אבי הימאן 3

3363 רעננה בעז ברנע 4

2458 רעננה אור אורינובסקי 5

1268 חדרה ירון קרפל 6

הטבלה נערכה ב - 02/07/2009