תחרות ארצית דאוני השלכה 18/04/2009

טיסני דאון השלכה דרוג כללי

תוצאה סניף שם
מקום

3909 בת ים גיל שירעז 1

3893 בת ים איתן רוטברט 2

2136 בת ים חיים דדוש 3

הטבלה נערכה ב - 17/05/2009