תחרות ארצית דאוני השלכה 18/04/2009

טיסני דאון השלכה דרוג צוותים כללי

תוצאה סניף שם מקום

9938 בת ים גיל שירעז, איתן רוטברט, חיים דדוש 1

הטבלה נערכה ב - 17/05/2009