תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 14/11/2009

טיסני דאון השלכה דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 4000 בת ים איתן רוטברט 1

1990 בת ים חיים דדוש 2

הטבלה נערכה ב - 27/12/2009