אליפות ישראל בדאוני רדיו F3J 09/05/2009

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 1921 באר שבע נמרוד רוזנברג 1

הטבלה נערכה ב - 17/05/2009