תחרות ארצית F3J 06/06/2009

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 4000 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.8889 99.85 3994 גבעת אלה ספי שחרור 2

0.7778 99.72 3989 גבעת אלה רועי דור 3

0.6667 99.35 3974 ארסוף אלדד מנהיים 4

0.5556 91.93 3677 בת ים איתן רוטברט 5

91.35 3654 נתניה צחי רומי 6

89.82 3593 באר שבע אריאל מאיר 7

76.80 3072 רמת גן יוסי פוקס 8

73.93 2957 רמת השרון אריאל מאירסון 9

65.38 2615 באר שבע דן סויבלמן 10

הטבלה נערכה ב - 02/07/2009