תחרות ארצית F3J 06/06/2009

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 2615 באר שבע דן סויבלמן 1

הטבלה נערכה ב - 02/07/2009