תחרות ארצית F3J 04/04/2009

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10949 באר שבע אלעד מזור, תום דגן, אריאל מאיר 1

הטבלה נערכה ב - 14/05/2009