תחרות ארצית F3J 04/04/2009

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 4000 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.9000 99.90 3996 גבעת אלה ספי שחרור 2

0.8000 99.80 3992 גבעת אלה רועי דור 3

0.7000 99.68 3987 באר שבע אלעד מזור 4

0.6000 97.93 3917 בת ים איתן רוטברט 5

96.40 3856 ארסוף אלדד מנהיים 6

95.03 3801 רמת גן יוסי חייק 7

89.55 3582 באר שבע תום דגן 8

86.05 3442 רמת גן יוסי פוקס 9

84.50 3380 באר שבע אריאל מאיר 10

82.30 3292 רמת השרון אריאל מאירסון 11

80.03 3201 אורח צבי נוה 12

הטבלה נערכה ב - 14/05/2009