אליפות ישראל בדאוני צוקים 03/07/2009

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 4000 רעננה ישראל אופק 1

86.40 3456 רעננה יונתן כהנקה 2

68.15 2726 רעננה גור שפירא 3

הטבלה נערכה ב - 09/09/2009