דוח סופי- טיסנאי השנה במסוקי אוירובטיקה F3C

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 100.00 100.00 100.00 פתח תקווה אביב לוי 1

199.75 99.75 100.00 99.75 מרכז חן צרפתי 2

81.00 0.00 0.00 81.00 רמת השרון נועם סנדרוב 3

הטבלה נערכה ב - 10/01/2010

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F3C 02/05/2009 1

תחרות ארצית F3C 20/06/2009 2

אליפות ישראל במסוקים F3C 12/09/2009 3