תחרות ארצית F3C 20/06/2009

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2000 פתח תקווה אביב לוי 1

1.0000 100.00 2000 מרכז חן צרפתי 1

הטבלה נערכה ב - 31/08/2009