אליפות ישראל במסוקים F3C 12/09/2009

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2000 פתח תקווה אביב לוי 1

99.75 1995 מרכז חן צרפתי 2

הטבלה נערכה ב - 28/12/2009