תחרות ארצית F3C 02/05/2009

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2000 פתח תקווה אביב לוי 1

99.75 1995 מרכז חן צרפתי 2

81.00 1620 רמת השרון נועם סנדרוב 3

הטבלה נערכה ב - 31/08/2009