דוח סופי- טיסנאי השנה בטיסני כבלים קרב F2D

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 100.00 100.00 100.00 חדרה ואדים זאיקין 1

120.00 60.00 60.00 0.00 רעננה פיטר בביאק 2

80.00 40.00 40.00 0.00 קריות הרשל (גרוגורי) גרינברג 3

20.00 0.00 20.00 0.00 קרית גת סיגלית גרינברג 4

הטבלה נערכה ב - 10/01/2010

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2D 28/03/2009 1

תחרות ארצית F2D 25/05/2009 2

תחרות ארצית F2D 18/07/2009 3