תחרות ארצית F2D 28/03/2009

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 5 חדרה ואדים זאיקין 1

4 אורח קונסטנטין טרנבסקי 2

3 אורח שחטרמן יורי 3

2 אורח אולג רדיאונוב 4

2 אורח רומן פריידלין 4

0 אורח יעקב מלשקביץ 6

הטבלה נערכה ב - 01/09/2009