תחרות ארצית F2D 25/05/2009

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 5 חדרה ואדים זאיקין 1

4 אורח שחטרמן יורי 2

0.6667 3 רעננה פיטר בביאק 3

2 קריות הרשל (גרוגורי) גרינברג 4

1 קריות סיגלית גרינברג 5

1 אורח קונסטנטין טרנבסקי 5

הטבלה נערכה ב - 01/09/2009