תחרות ארצית F2D 18/07/2009

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

80.00 4 אורח קונסטנטין טרנבסקי 2

60.00 3 רעננה פיטר בביאק 3

40.00 2 אורח שחטרמן יורי 4

40.00 2 אורח אולג רדיאונוב 4

40.00 2 קריות הרשל (גרוגורי) גרינברג 4

הטבלה נערכה ב - 29/12/2009