תחרות ארצית F2B 30/05/2009

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 3053 רעננה פיטר בביאק 1

2859 פתח תקווה רונן איזנברג 2

2729 פתח תקווה עמית שני 3

הטבלה נערכה ב - 31/08/2009