תחרותא ארצית F2B 21/03/2009

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

909 פתח תקווה אור פרטוש 1

הטבלה נערכה ב - 31/08/2009