אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 17/10/2009

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 79.47 1041 רעננה גלעד זעירא 1

76.34 1000 אורח עמית שני 2

74.73 979 פתח תקווה אליעזר רוזנברג 3

73.59 964 אורח פיטר בביאק 4

65.73 861 פתח תקווה רונן איזנברג 5

59.39 778 אורח אור פרטוש 6

הטבלה נערכה ב - 24/11/2009