אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 17/10/2009

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

59.39 778 אורח אור פרטוש 1

הטבלה נערכה ב - 24/11/2009