תחרות ארצית F2B 11/07/2009

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

54.20 710 פתח תקווה אור פרטוש 1

הטבלה נערכה ב - 31/08/2009