שבועות ג-1 29/05/2009

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 762 הרצליה אבנר סטודניק, רועי דלאל, תומר אובליגנהרץ 1

הטבלה נערכה ב - 31/05/2009