שבועות ג-1 29/05/2009

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 360+ 175 הרצליה אבנר סטודניק 1

0.8333 360+ 172 חדרה אור שבת 2

0.6667 360+ 160 חדרה ירון קרפל 3

316 בת ים אור אדר 4

297 נהריה גיל חגי 5

205 הרצליה רועי דלאל 6

197 הרצליה תומר אובליגנהרץ 7

הטבלה נערכה ב - 31/05/2009