שבועות ג-1 29/05/2009

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

316 בת ים אור אדר 1

205 הרצליה רועי דלאל 2

197 הרצליה תומר אובליגנהרץ 3

הטבלה נערכה ב - 31/05/2009