תחרות פסח ג-1 10/04/2009

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 867 חדרה אור שבת, ירון קרפל, אסף שפרינגר 1

720 ראשון לציון עמרי סירקיס, יהונתן שגב 2

694 תל אביב שאולי רג'ואן, אריאל בראון, אוהד ויספלנר 3

הטבלה נערכה ב - 12/04/2009