סוכות ג-1 09/10/2009

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 360+ 540 נהריה גיל חגי 1

0.8000 360+ 199 חדרה אור שבת 2

0.6000 359 נהריה אברהם ברוך 3

357 חדרה ירון קרפל 4

345 הרצליה אבנר סטודניק 5

176 הרצליה תומר אובליגנהרץ 6

הטבלה נערכה ב - 12/10/2009