סוכות ג-1 09/10/2009

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

176 הרצליה תומר אובליגנהרץ 1

הטבלה נערכה ב - 12/10/2009