דוח מצטבר סופי- טיסנאי השנה בטיסני דאון מנוע חופשי מ-2

סה"כ 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 בת ים מיקי משיח 1

390.57 100.00 90.57 87.60 100.00 100.00 בת ים קובי יצחקוב 2

362.55 81.98 85.68 90.63 86.25 100.00 בת ים שלמה נג'רי 3

289.40 55.52 93.36 23.23 77.19 63.33 בת ים אבי אליקים 4

229.54 94.69 89.96 0.00 0.00 44.90 קריות יורי זילברשטיין 5

72.66 0.00 72.66 0.00 0.00 0.00 רמת השרון עתניאל כהן 6

הטבלה נערכה ב - 28/12/2009

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות פסח מ-2 11/04/2009 1

שבועות מ-2 29/05/2009 2

תחילת חופש מ-2 03/07/2009 3

אליפות ישראל מ-2 29/08/2009 4

סוכות מ-2 09/10/2009 5