דוח מצטבר סופי (לפני אשרור) נבחרת ישראל בטיסני מ-2 לאליפות

אירופה טורקיה 2010 (5מתוך6)

סה"כ 6 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

4799.00 841.00 960.00 960.00 960.00 959.00 960.00 בת ים קובי יצחקוב 1

4532.00 960.00 960.00 960.00 685.00 959.00 693.00 בת ים מיקי משיח 2

4470.00 870.00 828.00 960.00 960.00 696.00 852.00 בת ים שלמה נג'רי 3

3099.00 223.00 741.00 608.00 842.00 181.00 685.00 בת ים אבי אליקים 4

2024.00 0.00 0.00 431.00 960.00 0.00 633.00 קריות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 05/07/2009

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל מ-2 16/08/2008 1

תחרות סוכות מ-2 17/10/2008 2

תחרות חנוכה מ-2 26/12/2008 3

תחרות פסח מ-2 11/04/2009 4

שבועות מ-2 29/05/2009 5

תחילת חופש מ-2 03/07/2009 6