אליפות ישראל מ-2 29/08/2009

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 1145 בת ים מיקי משיח 1

0.8000 93.36 1069 בת ים אבי אליקים 2

0.6000 90.57 1037 בת ים קובי יצחקוב 3

89.96 1030 קריות יורי זילברשטיין 4

85.68 981 בת ים שלמה נג'רי 5

72.66 832 רמת השרון עתניאל כהן 6

הטבלה נערכה ב - 31/08/2009