שבועות מ-2 29/05/2009

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2748 בת ים מיקי משיח, קובי יצחקוב, שלמה נג'רי 1

הטבלה נערכה ב - 31/05/2009