שבועות מ-2 29/05/2009

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960 בת ים מיקי משיח 1

1.0000 100.00 960 בת ים קובי יצחקוב 1

86.25 828 בת ים שלמה נג'רי 3

77.19 741 בת ים אבי אליקים 4

הטבלה נערכה ב - 31/05/2009