תחרות פסח מ-2 11/04/2009

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 בת ים קובי יצחקוב, מיקי משיח, שלמה נג'רי 1

הטבלה נערכה ב - 12/04/2009