תחרות פסח מ-2 11/04/2009

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 219 בת ים קובי יצחקוב 1

0.7500 100.00 960+ 184 בת ים מיקי משיח 2

100.00 960+ 40 בת ים שלמה נג'רי 3

63.33 608 בת ים אבי אליקים 4

44.90 431 קריות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 12/04/2009