סוכות מ-2 09/10/2009

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2707 בת ים מיקי משיח, קובי יצחקוב, שלמה נג'רי 1

הטבלה נערכה ב - 12/10/2009