סוכות מ-2 09/10/2009

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960 בת ים מיקי משיח 1

1.0000 100.00 960 בת ים קובי יצחקוב 1

94.69 909 קריות יורי זילברשטיין 3

81.98 787 בת ים שלמה נג'רי 4

55.52 533 בת ים אבי אליקים 5

הטבלה נערכה ב - 12/10/2009