תחילת חופש מ-2 03/07/2009

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2671 בת ים מיקי משיח, שלמה נג'רי, קובי יצחקוב 1

הטבלה נערכה ב - 05/07/2009