תחילת חופש מ-2 03/07/2009

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960 בת ים מיקי משיח 1

0.6667 90.63 870 בת ים שלמה נג'רי 2

87.60 841 בת ים קובי יצחקוב 3

23.23 223 בת ים אבי אליקים 4

הטבלה נערכה ב - 05/07/2009