דוח מצטבר סופי- טיסנאי השנה בטיסני דאון מנוע גומי ג-2

סה"כ 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

400.00 100.00 97.00 100.00 100.00 100.00 תל אביב אוהד ויספלנר 1

399.92 100.00 99.92 56.35 100.00 100.00 חדרה אור שבת 2

399.42 100.00 99.42 100.00 100.00 97.50 רמת השרון שמוליק קופליק 3

398.50 100.00 98.50 90.21 100.00 100.00 ראשון לציון גיורא הרצברג 4

395.81 100.00 99.25 98.33 98.23 97.92 חדרה גלעד מרק 5

393.85 100.00 100.00 93.85 88.23 100.00 ראשון לציון עמרי סירקיס 6

393.13 100.00 98.75 86.98 100.00 94.38 תל אביב איתי שיכמן 7

383.81 96.15 93.08 0.00 94.58 100.00 ראשון לציון יהונתן שגב 8

376.48 88.65 87.83 86.67 100.00 100.00 נהריה טוביה פייביש 9

366.52 95.21 76.42 0.00 94.90 100.00 נהריה אברהם ברוך 10

363.13 100.00 0.00 95.94 76.77 90.42 נהריה עזרא קראוס 11

360.48 64.48 78.92 81.56 100.00 100.00 חדרה ירון קרפל 12

357.25 94.06 81.83 0.00 81.56 99.79 נהריה גיל חגי 13

355.23 88.96 92.83 81.88 82.50 90.94 תל אביב שאולי רג'ואן 14

296.46 100.00 100.00 0.00 0.00 96.46 ראשון לציון גיל מיצמכר 15

283.65 0.00 95.42 0.00 88.23 100.00 תל אביב עמית קופפרשמיד 16

188.21 0.00 92.58 0.00 95.63 0.00 ראשון לציון עופר בן נון 17

183.27 0.00 91.08 92.19 0.00 0.00 תל אביב קובי כהן 18

148.85 0.00 0.00 0.00 76.25 72.60 חדרה שחר חלילי 19

139.81 0.00 68.67 0.00 0.00 71.15 ראשון לציון עודד פישלר 20

הטבלה נערכה ב - 28/12/2009

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות פסח ג-2 11/04/2009 1

שבועות ג-2 29/05/2009 2

תחילת חופש ג-2 03/07/2009 3

אליפות ישראל ג-2 29/08/2009 4

סוכות ג-2 09/10/2009 5