שבועות ג-2 29/05/2009

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2863 חדרה אור שבת, ירון קרפל, גלעד מרק 1

2.0000 2786 ראשון לציון גיורא הרצברג, עופר בן נון, יהונתן שגב 2

2767 תל אביב איתי שיכמן, אוהד ויספלנר, עמית קופפרשמיד 3

2654 נהריה טוביה פייביש, אברהם ברוך, גיל חגי 4

הטבלה נערכה ב - 31/05/2009