שבועות ג-2 29/05/2009

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 732 חדרה שחר חלילי 1

הטבלה נערכה ב - 31/05/2009