תחרות פסח ג-2 11/04/2009

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 ראשון לציון גיורא הרצברג, עמרי סירקיס, יהונתן שגב 1

2.0000 2878 נהריה טוביה פייביש, אברהם ברוך, גיל חגי 2

2860 חדרה אור שבת, ירון קרפל, גלעד מרק 3

2826 תל אביב אוהד ויספלנר, עמית קופפרשמיד, איתי שיכמן 4

הטבלה נערכה ב - 12/04/2009