תחרות פסח ג-2 11/04/2009

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 697 חדרה שחר חלילי 1

49.64 346 אורח אפרת לי-אב 2

הטבלה נערכה ב - 12/04/2009