סוכות ג-2 09/10/2009

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 ראשון לציון עמרי סירקיס, גיל מיצמכר, גיורא הרצברג 1

2777 נהריה עזרא קראוס, אברהם ברוך, גיל חגי 2

2539 חדרה גלעד מרק, אור שבת, ירון קרפל 3

הטבלה נערכה ב - 12/10/2009