תחילת חופש ג-2 03/07/2009

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2680 תל אביב אוהד ויספלנר, קובי כהן, איתי שיכמן 1

2268 חדרה גלעד מרק, ירון קרפל, אור שבת 2

הטבלה נערכה ב - 05/07/2009