תחילת חופש ג-2 03/07/2009

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 39 רמת השרון שמוליק קופליק 1

0.9091 100.00 960+ 32 תל אביב אוהד ויספלנר 2

0.8182 98.33 944 חדרה גלעד מרק 3

0.7273 95.94 921 נהריה עזרא קראוס 4

0.6364 93.85 901 ראשון לציון עמרי סירקיס 5

0.5455 92.19 885 תל אביב קובי כהן 6

90.21 866 ראשון לציון גיורא הרצברג 7

86.98 835 תל אביב איתי שיכמן 8

86.67 832 נהריה טוביה פייביש 9

81.88 786 תל אביב שאולי רג'ואן 10

81.56 783 חדרה ירון קרפל 11

56.35 541 חדרה אור שבת 12

הטבלה נערכה ב - 05/07/2009